Ny bestyrelse og formand i Stevns Friluftsscene

Tirsdag d. 16. februar 2016 afholdt Stevns Friluftsscene ordinær generalforsamling. På valg til bestyrelsen var formand Anna Hansen, Ebert Pedersen, Lars

Fridberg Nielsen og Rita Olsen. Anna Hansen og Rita Olsen ønskede ikke genvalg, mens Ebert Pedersen og Lars Fridberg Nielsen modtag genvalg. Nyvalgte

blev  Nenna Larsen og Allan Thønning. To suppleanter var på valg - Miriam Wåhlstrand modtag genvalg, og nyvalgt blev Charlotte Johansen. På valg til

bilagskontrollant var Christian Bille Larsen, der modtog genvalg, og på valg til suppleant for bilagskontrollant var Ib Hansen, der ligeledes modtog genvalg.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Sophie Jørgensen

Næstformand: Niklas Schou

Kasserer: Ebert Pedersen

Sekretær: Lars Fridberg Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Dahl, Bodil Kristensen, Lena Larsen, Nenna Larsen og Allan Thønning.

1. suppleant: Charlotte Johansen.

2. suppleant: Miriam Wåhlstrand.

Hvis du vil læse mere om de forskellige ansvarsområder mm. klik her. Hvis du vil læse mere om generalforsamlingen 2016 klik her. Hvis du vil læse

pressemeddelelsen fra d. 15. marts 2016 klik her.

 

Bestyrelsen ser frem til et spændende og begivenhedsrigt år, hvor allerede søsatte skibe skal opfølges og videreudvikles, og nye tiltag skal udvikles og

afprøves. Ord som synlighed, kvalitet og nytænkning vil fortsat dominere i bestyrelsesarbejdet til glæde for såvel publikum som medlemmer. Dét bliver bestemt

spændende, og vi glæder os til at give os i kast med opgaverne.

 

Bestyrelsen i Stevns Friluftsscene