Stevns Friluftsscenes 2. nyhedsbrev

Stevns Friluftsscene er stolte over at præsentere årets første nyhedsbrev, det andet i rækken.


Vi lægger ud med at give ordet til formanden i den traditionsrige nytårshilsen, hvorefter du finder dagsorden  til den ordinære  generalforsamling, der afholdes
tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 20:30.
Vi glæder os til at se jer og  opfordrer samtidig ALLE  med interesse for
Stevns Friluftsscene  til at opstille som bestyrelseskandidater.
 

 

Nytårshilsen

Selvom januar snart er gået, og et nyt år er godt i gang, kan vi traditionen tro lige nå at udsende årets nytårshilsen fra Stevns Friluftsscene. Det er en dejlig tradition, som vi skal værne om, og som endelig ikke må gå i glemmebogen midt i al julemaden, julesangene, kransekagen og fyrværkeriet.

År 2017 blev et stort år for Friluftsscenen med det største antal publikummer til sommerforestillingen ”Sommer i Tyrol” siden ”Skatteøen” i 2013, og et flot overskud til juleforestillingen ”Mord på Nordpolsekspressen”. Derudover blev 2017 kendetegnet ved kombinationen ”ny og gammel”, hvor der i høj grad blev tænkt i nye baner og afprøvet nye tiltag, ligesom nye ansigter så dagens lys, både på og bag scenen. Til sommerforestillingen havde vi bl.a. hyret en instruktør udefra samt fik hjælp af en garvet, men for Friluftsscenen ny danseinstruktør, hvilket resulterede i flotte præstationer og et højnet niveau på scenen. Derudover introducerede vi en snackbod, så publikum for alvor kunne få stillet sulten, hvis de ikke allerede havde spist sig mætte i vore berømte æbleskiver! Og hvis det ikke var tilstrækkeligt, stod Harmonien klar med lækre picnickurve. Alt sammen tiltag, som blev positivt bemærket, og som afledte stor ros og opbakning fra publikum.

Juleforestillingen bød i høj grad også på nytænkning, da vi for andet år i træk kunne præsentere en helt nyskrevet musical med nyfortolkning af kendte figurer fra eventyr, romaner og film. Mord, (u)hygge, gys, humor, musik og sang var centrale elementer, og publikum havde mange spændende bud på, hvem morderen var. Forestillingen var igen i år forhåndssolgt til Boestofte Pensionistforenings årlige julearrangement, og derudover fik vi i samarbejde med Harmonien afviklet yderligere to forestillinger. Forestillingerne var yderst velbesøgte og blev en succes.

Men alle disse nye initiativer og i det hele taget tilblivelsen og opførslen af forestillinger og andre arrangementer er slet ikke mulige uden en kæmpe indsats fra en lang række frivillige, der lægger et stort antal timer i Friluftsscenen. Stevns Friluftsscene har altid været drevet og båret af frivillige, hvor kærligheden og passionen for teater og alle dets spændende facetter har bragt dem sammen og muliggjort produktionen og opførslen af forestillinger. Dette er en unik kvalitet for Friluftsscenen, og det fællesskab og det sammenhold er i skrivende stund meget tydeligt ifm. fundraising til sommerforestillingen 2018.

I år kan vi nemlig fejre den 30. sommerforestilling i Friluftsscenen, og det skal markeres  med pomp og pragt. Alle kræfter er sat ind for at gøre Sebastians musical ”Klokkeren fra Notre Dame” til et brag af en jubilæumsforestilling. Prøverne startede før jul, og det tegner i høj grad til at blive en fantastisk forestilling i det fri. Vi glæder os allerede og vil gøre vores for at sikre de medvirkende en skøn rejse samt give publikum en dejlig musicaloplevelse under åben himmel.

Rigtig godt forsinket nytår.

På bestyrelsens vegne    
Sophie Jørgensen    
Formand
 

 

Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 20:30 afholder Stevns Friluftsscene ordinær generalforsamling på den gamle Boestofteskole, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns.

Dagsorden er som følger:

 1.    Valg af stemmetællere
 2.    Valg af dirigent
 3.    Bestyrelsens beretning
 4.    Foreningens regnskab 2017 til godkendelse
        Fastsættelse af kontingent for 2019:
        Forslag: uændret kontingent
        Aktive over 25 år: 300 kr.
        Aktive under 25 år: 200 kr.
        Støttemedlemmer: 75 kr.
 5.    Behandling af indkomne forslag
        Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest
        8  dage før generalforsamlingen.

        Bestyrelsen foreslår ændring af §10:
        Nuværende:
        "Foreningen tegnes enten af formanden eller næstformanden i
        forening med et andet bestyrelsesmedlem og forpligter foreningen i
        alle retsforhold.

        Kassereren kan af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at disponere
        over foreningens konti i pengeinstitutter."

        Forslag til ny §10:
        "Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med
        kassereren.

        Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens
        indestående på konti i pengeinstitutter."
 6.    Valg af bestyrelse
        På valg er:
        Ebert Pedersen –  modtager ikke genvalg
        Nenna Larsen – modtager genvalg
        Charlotte Johansen – modtager ikke genvalg
        Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg
 7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
        På valg er:
        Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg
        Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg
 8.    Valg af 1 bilagskontrollant
        På valg er: 
        Christian Larsen – modtager genvalg
 9.    Valg af suppleant for bilagskontrollanter
        På valg er:
        Ib Hansen – modtager genvalg
 10.    Eventuelt

Vi opfordrer alle med interesse for Friluftsscenen til at opstille som bestyrelseskandidater. Det er sjovt, udviklende og udfordrende, og så er det fantastisk at opleve, når lige præcis ens idé bliver realiseret. Vi mødes til bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden, hvor vi drøfter alt fra repertoire, instruktører, køkkenpriser og selskabelige sammenkomster. Så kom og vær med, hvor tingene besluttes, og hvor du i høj grad kan få indflydelse på, hvad der skal ske i Friluftsscenen.
Opstilling til bestyrelsen kræver medlemsskab af Stevns Friluftsscene (passivt som aktivt), og kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

VEL MØDT.