Bestyrelsens beretning v. formand Sophie Jørgensen d. 26/2/19:

At sætte sig ned og skrive bestyrelsens beretning for det foregående år er slet ikke så nemt, som det måske lader til. Hvad skal man lægge vægt på? Hvor fyldig og grundig skal beretningen være? Hvad er hovedfokus, og kan man overhovedet tillade sig at nævne de ting og forhold, som ikke gik helt efter planen, og som måske gav anledning til diskussioner og uenigheder med efterfølgende tænksomhed og ”stof til eftertanke”?

 

Personligt synes jeg egentlig, at nytårshilsenen ved undertegnede indrammede år 2018 ganske godt, hvorfor der ikke er nogen grund til at stå og gentage det allerede nævnte. Sommerstykket 2018 Klokkeren fra Notre Dame var utvivlsomt en stor mundfuld og krævede en kæmpe indsats fra alle. Både skuespillerne, instruktørerne og holdet bag scenen blev udfordret, og i bestyrelsen blev det især tydeligt, hvor vigtigt det er med en tydelig rollefordeling, både internt i bestyrelsen og i produktionsgruppen, men også mellem bestyrelsen og instruktørteamet. At kende sin rolle og vide præcis, hvad denne indebærer, og ikke mindst stå fast ved den, når meningerne peger i hver sin retning.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er sundt med ”nye” øjne udefra, som kan stille kritiske spørgsmål til, hvordan tingene fungerer, men det er altså vigtigt, at det foregår med en vis respekt og ærbødighed. For når tingene har fungeret godt for Friluftsscenen i flere år, er der vel ingen grund til at lave om på dem, eller hvad? Dermed ikke sagt at man skal være bange for forandring og stædigt holde fast i ”vores måde at gøre tingene på”. Dét handler mere om at værne om de forhold og værdier, som fungerer, og videreudvikle og forbedre disse ved behov, og så sætte ind med nye tiltag og forbedringer, hvor tingene fungerer mindre godt, eller hvor det giver mening at lave dem om. I sidste ende er det Stevns Friluftsscene, som er producent på de forskellige forestillinger, og som har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar.

Budgetmæssigt var Klokkeren fra Notre Dame også en kæmpe mundfuld, og enderne nåede kun sammen takket være økonomisk støtte fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond, Lions Stevns, Vemmetofte Kloster og Stevns Kommune samt opbakning fra lokalsamfundet. Stevns Kommune støttede bl.a. med div. tilskud samt en underskudsgaranti, hvilket bevirkede, at budgettet gik i 0, hurra 😊

 

Det er dejligt og et kæmpe privilegium at have til huse i en kommune, som støtter kulturlivet, og som er interesseret i at se dette blomstre. Også i år har Stevns Kommune valgt at støtte sommerforestillingen med en underskudsgaranti, på trods af at man jævnligt læser om kommunale besparelser i ”Stevnsbladet”. Vi er evigt taknemlige for dette og vil kvittere ved at indstille Stevns Kommune til kulturprisen ”Con Amore”, der hylder kommunernes vigtige opbakning og støtte til amatørkulturen.

Derudover vil vi rette en tak til Gymnastikefterskolen Stevns for husly og rådighed over nogle fantastiske øvelokaler og spillested. Vi, Lars og undertegnede, havde møde med Carlo forleden dag, og hvis jeg ikke tager fejl, virker det som om, at han er blevet mildere på sine ”gamle” dage! Kontrakten løber frem til 2022, og med et skævt smil forsikrede han os om, at vi selvfølgelig skulle blive boende 😉

 

Efter nogle velafviklede sommerforestillinger og en velfortjent sommerferie var det blevet tid til at kaste sig over årets juleforestilling. Valget var faldet på juleklassikeren Nøddebo Præstegård, og nye instruktører i skikkelse af Lars og Camilla havde meldt sig på banen. De havde begge tidligere medvirket i forestillingen som skuespillere og mente nu, at tiden var inde til, at de skulle indtage instruktørrollen for 1. gang. Det gik smertefrit med et hyggeligt og sjovt øveforløb, og for undertegnede var det dejligt med en tiltrængt pause fra juleforestillingerne. Nøddebo Præstegård spillede for to, næsten udsolgte sale, samt for Boestofte Pensionistforening, med positive tilkendegivelser og glæde hos publikum og de medvirkende.

Planlægningen af juleforestillingen 2019 er i gang, og vi lover atter masser af julehygge på Harmonien i Rødvig.

 

Som I kan se på dagsordenen, er der to bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller, og vi skal endnu engang sige farvel og tak til nogle af ”de gamle”. I de sidste par år har vi oplevet et generationsskifte i bestyrelsen, og pt. er vi en ”ung” bestyrelse. Ikke kun ud fra alder, men også erfaringsmæssigt. Tidligere har der siddet flere bestyrelsesmedlemmer, som havde erfaring fra andre bestyrelser, en erfaring, som vi havde stor glæde af at trække på. Nu sidder der til gengæld en håndfuld ”unge” mennesker med masser af gå på mod og med en lyst til at ville Friluftsscenen det rigtig godt. For det forpligter at sidde i en frivillig bestyrelse. Man sidder dér på medlemmernes vegne og for at tjene deres interesser og ønsker, hvilket betyder, at man nogle gange må skubbe egne behov og ønsker i baggrunden. Samtidig skal man have lyst, og ikke mindst tid, til at sætte sig ind i sagerne, så man ved, hvad man har med at gøre. Det siger sig selv, at ingen bestyrelsesmedlemmer har alle kompetencerne fra starten, og det er der heller ingen, der forventer, men man skal være indstillet på at få dem hen ad vejen, så bestyrelsen er rustet til at løse de mangeartede opgaver og træffe de mest rigtige beslutninger i enhver given situation. Med en bestyrelsespost er der således rig mulighed for personlig og faglig udvikling, og vi håber, at nogle af jer har lyst til at indtræde på de nu snart ledige poster.

 

Så nu må det være på sin plads at give de afgående bestyrelsesmedlemmer et par ord med på vejen.

Først dig, Bodil:

Bodil, du kom med i Friluftsscenen i sæsonen 2000/2001 (The Sound of Music), og du har siddet i bestyrelsen i mere end 8 år. Gennem årerne har vi nydt godt af dit altid rolige væsen, der altid holdt hovedet koldt, lige meget hvor håbløst det så ud. Du har bestemt dine meninger om tingene, men ser overhovedet ingen grund til at ytre dem, bare fordi man kan. Du er ærlig og oprigtig og siger tingene, som de er, men på en pæn og sober måde. Du besidder en utrolig tålmodighed, selv når du har skullet printe og kopiere et stort antal plakater og programmer, og printeren pludselig drillede. Jeg ved ikke, præcis hvor mange timer du har tilbragt i selskab med den famøse, og til tider temmelig udskældte, printer, men det er mange, rigtig, rigtig mange… Derudover har du sørget for, at de medvirkende og publikum altid var rigeligt mætte i mad og drikke. Du har slået dine folder både på og bag scenen, i de senere år som sufflør til stor tilfredshed for alle. Jeg glemmer aldrig din ”Sufflørens klagesang” i julestykket 2016 (Julen der blev væk), der affødte stående ovationer, kæmpe klapsalver og talrige juhu-råb. Nøj, det var sjovt, og du gjorde det såå godt 😊 Med de ord synes jeg, vi skal give Bodil en kæmpe hånd og sige rigtig mange gange tak for hendes store indsats.

Lena, så er det din tur, er du ikke glad? 😉:

Og bare rolig, jeg har hverken fundet på noget sjovt og/eller pinligt, så du kan slappe helt af 😉 Hævnen kan jo blive sød på et andet tidspunkt… Lena, du satte første gang dine ben på Friluftsscenen i 2004/2005 som en af de tre Stenstøtter i Klokkeren fra Notre Dame. Sidenhen indtrådte du i bestyrelsen i 2006 eller 2007, ligesom du senere blev ansvarlig for sminken. Du har altid haft en finger med i spillet, både på og bag scenen, da du også har talenter inden for malerkunsten og kostumesyningen. Du er stor fan af sprøjtemaling, og ikke én bar plet bliver overset af dit skarpe blik. Dét gør kommaer, punktummer og stavefejl heller ikke, og jeg har altid trygt kunne sende pressemateriale til korrektur afsted til dig. Derudover bevarer du som regel begge ben på jorden, og du har altid haft en realistisk, reel, troværdig og fornuftig holdning til tingene med samtidig øje for mersalg og øgede indtægter. En holdning, som fremover vil blive savnet i bestyrelsen. Du er bestemt heller ikke bleg for en udfordring, hvad enten det være sig på eller bag scenen, og du går til opgaverne med højt humør, masser af gå på mod og en lummer undertone. Ja, tro ikke, at der kun kommer pæne ord ud af Lenas mund, hun er lige så slem som os andre 😊 Du påstår også, at du ikke kan synge, men Lena, det passer altså ikke, og jeg synes, du var en fantastisk ”Snedronning” i julestykket 2017 (Mord på Nordpolsekspressen) med sin helt egne fantastiske skurkesang, selvom du var lidt betænkelig undervejs. Altså, hvor tit får man lov til at spille ond? What’s not to like? Så med dette in mente synes jeg, vi skal give Lena en kæmpe hånd med tak for hendes store indsats.

 

Og nu til noget helt andet. I bestyrelsen har vi som bekendt mulighed for at udpege æresmedlemmer af Friluftsscenen, og sidste år udpegede vi hele to. Dog var det ene æresmedlem, Anna Hansen, ikke tilstede sidste år, men det er hun i år, så nu skal det være med klapsalver og alt hvad dertil hører 😊 Så kære Anna, du tildeles hermed et æresmedlemsskab af Stevns Friluftsscene for lang og tro tjeneste med et utal af roller og funktioner, bl.a. som formand, instruktør, sanginstruktør, skuespiller mm. Du har været med helt fra start, ja, faktisk inden Friluftsscenen blev stiftet som forening, og du har altid turde gå forrest og sætte retningen. Du har stået i spidsen for en lang række produktioner, og personligt vil jeg gerne takke dig for at oplære mig som formand og med dine egne ord ”fungere som en jordemoder”. Dét har utvivlsomt været en kæmpe hjælp og sikrede en smidig, ansvarsfuld overlevering af formandsposten. Så kære Anna, tusind tak for din store indsats gennem flere årtier. Lad os give Anna en kæmpe hånd.

Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 20.30

Sted:   Gymnastikefterskolen Stevns

Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

Bente Schou og Lisbeth Dahl

 

 1. Valg af dirigent

Niels-Henrik Olsen blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden Sophie Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning.

En beretning, der kom ind på årets gang og lidt om klarhed over rolle- og ansvarsfordeling i de større produktioner.

Stor tak til fonde og tilskudsgivere for økonomisk at støtte os, og en stor tak til Gymnastikefterskolen Stevns for husly og godt samarbejde.

 

Der blev givet en stor tak og blomster til de to bestyrelsesmedlemmer Bodil Kristensen og Lena Larsen, som ikke ønskede at genopstille i bestyrelsen.

 

Så blev der med forsinkelse overrakt  et æresmedlemskab med tilhørende blomster til Anna Hansen for hendes lange og store virke i Friluftsscenen. Både som skuespiller, instruktør, bestyrelsesarbejde  og nogle år som formand.

 

Beretningen er ikke til godkendelse, men blev taget til efterretning, og gav ikke anledning til større spørgsmål.

 

Kopi af beretningen vedlægges dette referat.

 

 1. Foreningens regnskab 2018 til godkendelse

Nenna Larsen aflagde som kasserer regnskabet.

Der var en omsætning på 284.798,24 kr. incl. sponsorater og kommunale tilskud. Fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond modtog vi 15.000 kr. Lions Stevns gav 15.000 kr. til nye stole, og Vemmetofte Kloster ydede 10.000 kr. til sommerens forestilling.

Der var store udgifter til instruktion og musik. 96.707 kr.

Vi kom ud med et underskud på 2.498 kr. efter underskudsgarantien fra Stevns Kommune på 17.523 kr.

 

Husleje og varme på loftet giver vi 12.000 kr. for. Til gengæld godtgørelse for skolens brug af lydudstyr mm. på 12.000 kr. = 0.

 

Nenna  gjorde opmærksom på, at det er besværligt og tidskrævende at få nogle kontingenter ind.

 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at man kan søge tilskud på medlemmer over 65. Bestyrelsen vil se, om det er noget, vi ønsker at gøre brug af.

 

Enkle spørgsmål til omdelte regnskab blev besvaret.

 

Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne Henrik Nielsen & Christian Bille Larsen.

 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Kopi vedlagt som bilag i protokollen.

 

   Fastsættelse af kontingent for 2020:

   Bestyrelsen foreslår:

   Aktive over 25 år: 350 kr.

   Aktive under 25 år: 200 kr.

   Støttemedlemmer: 100 kr.

Bestyrelsens forslag om stigning af aktive over 25 år til 350 kr. og støtte medlemmer til 100 kr. Og lade unge under 25 år være uændret blev vedtaget enstemmigt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

   Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af bestyrelse

   På valg er:

 • Bodil Kristensen – modtager ikke genvalg
 • Lena Larsen – modtager ikke genvalg
 • Lisbeth Dahl – modtager genvalg
 • René Andersen – modtager genvalg
 • Sophie Jørgensen– modtager genvalg

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen.

 • Brian Andersen (Nyvalgt)
 • Lisbeth Dahl (Genvalgt)
 • Mikkel Boie Juhl Hansen (Nyvalgt)
 • René Andersen (Genvalgt)
 • Sophie Jørgensen (Genvalgt)

 

Bestyrelsen konstituerer sig senere.

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

   På valg er:

   Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg

   Mia Skjold – modtager genvalg

Begge genvalgt.

 

 • Valg af 1 bilagskontrollant

   På valg er:

   Henrik Nielsen – modtager genvalg

Genvalgt

 

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

   På valg er:

   Ib Hansen – modtager genvalg

Genvalgt

 

 1. Eventuelt

Der blev givet ros for flotte forestillinger. Både sommer og vinter. Flot niveau, tak til Scenen for flot og stort arbejde.

 

Der blev spurgt til, hvordan stykker vælges. Som udgangspunkt er det bestyrelsen, der udvælger stykker i samarbejde med instruktør.

Alle er meget velkomne til at komme med forslag. Tidligere har publikum også kunnet give forslag til titler.

 

Niels Henrik takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet med et trefoldigt hurra for Stevns Friluftsscene.

 

Referant:

Lars Fridberg Nielsen.

Sekretær/næstformand

Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 27. februar 2018 kl. 20.30

Sted:   Gymnastikefterskolen Stevns

Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Referant: Lars Fridberg Nielsen.

 

Formanden bød velkommen.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

          Brian Andersen og Menna O. Poulsen valgt.

 1. Valg af dirigent

          Niels-Henrik Olsen valgt.

          Niels-Henrik godkender varsling af generalforsamlingen både i lokalpressen og på hjemmesiden. jf. vedtægterne.
          Genaralforsamlingen er beslutningsdygtig.

 1. Bestyrelsens beretning

          Formanden Sophie Jørgensen aflægger bestyrelsens beretning. En yderst fyldestgørende beretning som vedlægges referatet i
          protokollen.

          Sophie takker det ene af de afgående bestyrelsesmedlemmer Ebert Pedersen for langt og godt samarbejde. Charlotte Johansen
          modtager heller ikke genvalg, men var fraværende i aften.

          Rita Olsen og Anna Hansen udnævnes begge som æresmedlemmer af Stevns friluftsscene som tak for en stor stor indsats
          igennem tiden.

          Anna var ikke til stede og vil få beviset overrakt ved en senere lejlighed.

 1. Foreningens regnskab 2017 til godkendelse

          Regnskabet uddelt af Nenna Larsen. Regnskabet gav ikke anledning til de store spørgsmål og blev enstemmigt godkendt.

          Der blev spurgt ind til foreningens forsikringer. Ebert forklarede de aktuelle forhold. Pt. har vi egen forsikring, og at den ny
          bestyrelse ser på om det kan svare sig med en kollektiv forsikring igennem DATS.

             Fastsættelse af kontingent for 2019:

             Forslag: uændret kontingent

             Aktive over 25 år: 300 kr.

             Aktive under 25 år: 200 kr.

             Støttemedlemmer: 75 kr.

          Vedtaget uden ændringer til kontingenter.

 1. Behandling af indkomne forslag

          Ebert forklarer om baggrunden for vedtægtsændringen. Det er et krav fra pengeinstituttet.

          Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

          Bestyrelsen foreslår ændring af §10:

          Nuværende:

         ”Foreningen tegnes enten af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem og forpligter

          foreningen i alle retsforhold.

          Kassereren kan af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter.”

          Forslag til ny §10:

          ”Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i  forening med kassereren.

          Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter.”

          Forslaget om vedtægtsændringen §10 blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af bestyrelse

             På valg er:

             Ebert Pedersen –  modtager ikke genvalg

             Nenna Larsen – modtager genvalg

             Charlotte Johansen – modtager ikke genvalg

             Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg

          Camilla Bruun Nielsen, Bente Schou og Mia Skjold stiller op. De 4 med flest stemmer får plads i bestyrelsen.

          Skriftlig afstemning. Stemmerne blev givet således:

          Nenna : 20

          Lars : 20

          Camilla: 20

          Bente: 12

          Mia: 8

          Indgivet 21 stemmer, den ene blank.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

             På valg er:

             Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg.

          Genvalgt

             Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg. Camilla fik plads i bestyrelsen. Mia valgt som suppleant.

      8. Valg af 1 bilagskontrollant

             På valg er:

             Christian Larsen – modtager genvalg

          Genvalgt

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

             På valg er:

             Ib Hansen – modtager genvalg

          Genvalgt

     10. Eventuelt

          Ebert sagde tak for de mange år i friluftsscenens bestyrelse, og vi lovede ham at passe godt på den.

          Der blev foreslået en fest for alle de tidligere medvirkende.

          Stor ros til picnickurvene før forestillingerne.

 

          Niels-Henrik takkede for god ro og orden.

          Og vi afsluttede med et trefoldigt hurra for Stevns Friluftsscene.

 

Lars Fridberg Nielsen.

Sekretær.