Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 24. februar 2015 kl. 20:30

Sted: Undervisningslokale 3-4 på Gymnastikefterskolen Stevns, Boestoftevej 58, 4660 Store Heddinge

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Foreningens regnskab 2014 til godkendelse

Fastsættelse af kontingent
Forslag: uændret kontingent:
Aktive over 25 år: 250 kr.
Aktive under 25 år: 150 kr.
Støttemedlemmer: 50 kr.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelse

På valg er
Hans Dalgaard
Bodil Kristensen
Lena Larsen
Lisbeth Dahl
Niklas Schou

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg er
Sophie Jørgensen
Nenna Larsen

8. Valg af 1 bilagskontrollant

På valg er
Henrik Nielsen

9. Valg af suppleant for kontrollanter

På valg er
Ib Hansen

10. Eventuelt