Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 16. februar 2016 kl. 20:30

Sted:  Gymnastikefterskolen Stevns - gamle gymnastiksal, Boestoftevej 58, 4660 Store Heddinge

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Foreningens regnskab 2015 til godkendelse

Fastsættelse af kontingent for 2017
Forslag: uændret kontingent:
Aktive over 25 år: 250 kr.
Aktive under 25 år: 150 kr.
Støttemedlemmer: 50 kr.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår ændring af § 9

6. Valg af bestyrelse

På valg er:
Anna Hansen - modtager ikke genvalg
Rita Olsen - modtager ikke genvalg
Ebert Pedersen - modtager genvalg
Lars F. Nielsen - modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg er:
Miriam Wåhlstrand -  modtager genvalg
Nenna Larsen - modtager genvalg

8. Valg af 1 bilagskontrollant

På valg er:
Christian Larsen - modtager genvalg

9. Valg af suppleant for kontrollanter

På valg er:
Ib Hansen - modtager genvalg

10. Eventuelt