Stevns Friluftsscene har afholdt generalforsamling 16.2.2016.

 

Hermed fremsendes navne på nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beretning af afgående formand. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i den gamle gymnastiksal på Gymnastikefterskolen Stevns den 16.2.2016 i henhold til vedtægterne.

 

Der var følgende udskiftning i bestyrelsen:

 

På valg var Anna Hansen, Rita Olsen, Ebert Pedersen og Lars F. Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer Rita Olsen og Anna Hansen ønskede ikke genvalg

Ebert Pedersen og Lars F. Nielsen modtog genvalg

Nyvalgte blev Nenna Larsen og Allan Thønning

 

2 suppleanter var på valg:

Miriam Wåhlstrand modtog genvalg

Nyvalgt blev Charlotte Johansen 

 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at ringe til mig på tlf. 23310456.

 

Med venlig hilsen

Anna Hansen, afgående formand