Ordinær generalforsamling i Stevns Friluftsscene.

Tirsdag d. 16 februar kl. 20.30 i den gl. gymnastiksal.

Gymnastikefterskolen Stevns.

Dagsorden vedlagt.

1.         Stemmetællere:

Bente Schou og Lisbeth Dahl.

2.         Dirigent:

Niels-Henrik Olsen kunne erklære generalforsamlingen for korrekt annonceret og gyldig.

3.         Bestyrelsens beretning.

Formanden læste beretningen op. (Vedlagt i protokollen som bilag 1)

Anna takkede Rita for de mange år i bestyrelsen, som hun nu træder ud af.

Hans Dalgaard udnævnes af bestyrelsen som æresmedlem af Stevns Friluftsscene, for sit store  arrangement igennem tiden.

Sophie gav Anna som også træder ud af bestyrelsen venlige ord med på vejen. ( bilag 2)

Formandens beretning gav anledning til forslag om synlighed ved By Night, evt. ved omdeling  af PR materiale. 

Der blev også foreslået flytbare trapper ved publikumspladserne i amfiscenen.

4.         Foreningens regnskab 2015 blev gennemgået af Ebert. Der var et mindre underskud på sommerforestillingen. Men underskudsgarantien fra

Stevns Kommune dækker dette.  Lydmanden Lars Juul gav pæn rabat. Tak for det.

(Vedlagt i protokollen er status og resultatopgørelse som bilag 3 & 4)

Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet for 2017 forbliver uændret.

Aktive over 25 år: 250 kr.

Aktive under 25 år: 150 kr.

Støttemedlemmer: 50 kr.

5.         Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af § 9. Efter debat om formuleringen blev ændringen vedtaget. 

(De nye vedtægter er lagt i protokol som bilag 5.)

Ingen andre forslag.

6.         Valg af bestyrelse:

Ebert Pedersen

Nenna Larsen 

Allan Thønning

Lars Fridberg Nielsen

7.         Valg af suppleanter:

Miriam Wåhlstrand

Charlotte Johansen

8.         Valg af bilagskontrollant:

Christian Bille Larsen

9.         Valg af suppleant for bilagskontrollant:

Ib Hansen

10.        Eventuelt.

Ebert kunne berette om Conventus. Et nyt online regnskabsprogram med mere. Grundlicensen er stillet gratis til rådighed til alle foreninger i Stevns

Kommune. Der er tilmeldt 2 medlemmer fra foreningen til at deltage i workshops om programmet. 

 

 

Referat:

Lars Fridberg Nielsen.