Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 28. februar 2017 kl. 20:30

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns – Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

1.     Valg af stemmetællere

2.     Valg af dirigent

3.     Bestyrelsens beretning

4.     Foreningens regnskab 2016 til godkendelse

Fastsættelse af kontingent for 2018

Forslag:

Aktive over 25 år: 300 kr.

Aktive under 25 år: 200 kr.

Støttemedlemmer: 75 kr.

5.     Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6.     Valg af bestyrelse

På valg er:

Niklas Schou –  modtager ikke genvalg

Sophie Jørgensen – modtager genvalg

Bodil Kristensen – modtager genvalg

Lena Larsen – modtager genvalg

Lisbeth Dahl – modtager genvalg

7.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg

8.     Valg af 1 bilagskontrollant

På valg er:

Henrik Nielsen – modtager genvalg

9.     Valg af suppleant for kontrollanter

På valg er:

Ib Hansen – modtager genvalg

10.  Eventuelt