Generalforsamling 2017

Tirsdag d. 28. februar 2017 afholdte Stevns Friluftsscene ordinær generalforsamling på den gamle Boestofteskole.

Alt forløb i god ro og orden, og der var følgende udskiftning i bestyrelsen.

 

På valg var: Niklas Schou, Sophie Jørgensen, Bodil Kristensen, Lena Larsen og Lisbeth Dahl.

Niklas Schou ønskede ikke genvalg, mens Sophie Jørgensen, Bodil Kristensen, Lena Larsen og Lisbeth Dahl alle modtog genvalg.

Nyvalgt blev René Andersen.

 

1 suppleant til bestyrelsen var på valg:

Miriam Waahlstrand modtog genvalg

Nyvalgt blev Camilla Bruun Nielsen.

 

Læs referatet fra generalforsamlingen  her. Læs bestyrelsens beretning v. formanden  her.

 

Den nye bestyrelse glæder sig til at komme i gang med arbejdet og har efterfølgende konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Sophie Jørgensen

Næstformand og sekretær: Lars Fridberg Nielsen

Kasserer: Ebert Pedersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Dahl, Bodil Kristensen, Lena Larsen, Nenna Larsen, Charlotte Johansen og René Andersen

1. suppleant til bestyrelsen: Camilla Bruun Nielsen

2. suppleant til bestyrelsen: Miriam Waahlstrand