Artikler

Generalforsamling 2014 - opsummering

Pressemeddelelse

Referat fra generalforsamling d. 25. februar 2014

 

Stevns Friluftsscene har afholdt generalforsamling med Niels Henrik Olsen som dirigent.

 

Formanden Anna Hansen omtalte først i sin beretning scenens 25. sommerforestilling "Skatteøen" - en musical af Sebastian. Stykket blev afviklet den sidste uge i juni måned 2013. Birgit Massesson var instruktør. Stykket havde mange lokale aktører, medlemmer fra 2 lokale kor, et lokalt sammensat band og en stor uundværlig teknisk stab. Via instruktørens kontakter var det lykkedes at få komponisten Sebastian på besøg. Desværre var det til den forestilling, der efter ca. 30 min. måtte aflyses pga. kraftig regn. Sebastian udtrykte tilfredshed med dét han nåede at se. Der var planlagt 5 forestillinger, hvoraf den ene som nævnt måtte aflyses. Knap 800 publikummer så forestillingen. Der var mange positive tilbagemeldinger. Med en aflysning kunne forestillingen økonomisk ikke løbe rundt. 

 

I efteråret 2013 har der været afholdt forskellige arrangementer, og et af disse var i samarbejde med Stevns Amatørscene. Kursets indhold var tekstfortolkning og kropssprog med Leif Skriver som instruktør. Det er ikke sidste gang, vi tilbyder noget lignende. 

 

Tidligere år har vi omkring 1. søndag i advent afholdt en hyggeeftermiddag, som vi har kaldt "I Julelampens Skær", men de seneste år har der ikke været den store tilslutning. Derfor blev dagen afviklet sammen med Boestofte Pensionistforening ved deres julearrangement på Harmonien. 

 

I 2014 skal vi opføre "Rottefængeren", der er en musical bygget over Grimms eventyr med samme titel. Instruktøren måtte desværre melde forfald, og opgaven er overtaget af Anna Hansen. Vi har som et nyt tiltag fået hjælp og vejledning fra Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) til scenografi og speciel instruktion. Stykket har premiere søndag den 22. juni 2014 kl. 14.30 på Friluftsscenen hos Gymnastikefterskolen Stevns, og der spilles frem til den 29. juni 2014 med i alt 6 forestillinger. 

 

Stevns Friluftsscene har i 2013 modtaget økonomisk støtte fra Lions Stevns til en trailer, hvor musikerne kan være beskyttet mod vejrlig. Tuborgs Grønne Fond har ydet tilskud til anskaffelse af lysudstyr m.m., og Stevns Brands Fond har ydet en stor donation til opgradering af vores lydudstyr til nutidig standard samt udvidelse med flere mikrofoner. Vores nuværende lydudstyrs sendefrekvenser er i et område, der fremover skal bruges af det såkaldte G4 net, og udstyret er derfor ikke længere lovligt at benytte. Fra Stevns kommune er der ydet en underskudsgaranti til delvis dækning af Skatteøens regnskabsmæssige underskud.  Tak til alle for økonomisk støtte.   Der skal også lyde en stor tak til Gymnastikefterskolen Stevns for husly og samarbejde i det daglige og omkring diverse arrangementer. 

 

Formanden sluttede sin beretning med at udnævne Erik Olsen til æresmedlem for anerkendelse af hans store engagement som scenens idemand til kulisse og rekvisitter. 

 

Kassereren Ebert Pedersen aflagde regnskab, der viste et overskud på 13.104 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

Kontingent for 2015 blev fastsat uændret til: aktive under 25 år 150 kr., aktive over 25 år 250 kr. og støttemedlemmer 50 kr. 

 

Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændringer:

. begrebet revisor ændres til bilagskontrollant

. formand og kasserer må ikke høre til samme husstand

. ved opløsning af foreningen skal generalforsamlingen afgøre hvorledes overskydende midler og løsøre skal anvendes.

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne.

 

På valg til bestyrelsen var Anna Hansen, Lars F. Nielsen, Rita Olsen og Ebert Pedersen, der alle blev genvalgt. På valg som suppleant for bestyrelsen var Dorte Bech Nielsen og Mia Skjold. Begge ønskede ikke genvalg, og nyvalgte blev Nenna Larsen og Sophie Jørgensen. Til bilagskontrollant blev Christian B. Larsen genvalgt, og Henrik Nielsen nyvalgt som afløser for Nenna Larsen, der var valgt til suppleant for bestyrelsen. Ib Hansen blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollant. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:

Formand Anna Hansen

Næstformand Lars F. Nielsen

Sekretær Hans Dalgaard

Kasserer Ebert Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer Rita Olsen, Lena Larsen, Lisbeth Dahl, Bodil Kristensen og Niklas Schou.

 

 

På vegne af Stevns Friluftsscene

Ebert Pedersen

Lilleager 1

4673 Rødvig Stevns

Tlf. 56 50 65 50 mobil 20 46 92 77

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.