Bestyrelsens beretning v. formanden 2018

År 2017 var på alle måder et STORT år i Stevns Friluftsscene. Store ambitioner og visioner, store opsætninger, stort skuespil, stor kunst, store kulisser, stor opbakning, store udfordringer, et stort antal publikummer, store indtægter, og udgifter! Der var i høj grad plads til store armbevægelser og kreativ iderigdom og udfoldelse, hvilket affødte det største antal publikummer til en sommerforestilling siden Skatteøen i 2013 samt det største overskud til en juleforestilling inden for de senere år. Succesen var til at tage og føle på, og det er derfor en glad og tilfreds formand, der med stolthed i dag kan aflægge årets beretning.

 

Året startede med læseprøve og rolleuddeling til sommerforestillingen, og startskuddet havde for alvor lydt. Vi havde valgt klassikeren ”Sommer i Tyrol”, men denne gang i en anden bearbejdning med andre karakterer end da vi spillede forestillingen i år 2000 og med væsentligt mere musik og sang. Med lynfart og stor effektivitet blev musikken indspillet i Lars Juuls studie, og nye sange og nye replikker blev indstuderet. Som noget nyt fik vi hjælp af en garvet danseinstruktør til musicalens forskellige koreografier, og det gik ikke ubemærket hen hos publikum, altså til det positive ? Derudover havde vi hyret en udefrakommende instruktør, og flere blev udfordret med en helt anden måde at arbejde med tekster og karakterer på. Helt sikkert sundt for alle og godt at ryste posen en gang imellem.                 
Scenografien lod sig bestemt heller ikke holde tilbage, hvilket resulterede i fremstillingen af et hotel med tilhørende anneks i ”real size”. Et stort projekt med mange arbejdstimer og grublerier, men hold op hvor så det godt ud! Desværre var det langt fra gratis at bygge de store kulisser, ligesom de store krav til musik og sang ikke kunne tilgodeses uden ekstra studietid. Heldigvis gav Stevns Brands Fond tilsagn om støtte, og de store ambitioner holdt. Endnu en gang tak til Stevns Brands Fond.

I slutningen af maj fik vi lov til at give en smagsprøve på sommerforestillingen, da vi for andet år i træk drog til Frederikssund til årets Idræts- og Kulturfestival. Det var en rigtig hyggelig dag, og publikum og arrangørerne udtrykte glæde og tilfredshed med indslaget til deres tyrolerfest. Traditionen tro optrådte vi med samme indslag til Gymnastikefterskolens Grundlovsfest. Som noget nyt var vi i år blevet kontaktet af Store Heddinge Handelsstandsforening, hvilket afstedkom, at vi to uger inden premieren optrådte med flere sange fra forestillingen live på Store Heddinge Torv en lørdag i rushhour. Og som om det ikke var nok, fik vi mulighed for at fortælle om forestillingen live i Stevns Lokal Radio dagen før premieren. En mulighed som vi helt sikkert vil benytte os af igen i år.           
Om det er lige præcis denne PR, der medførte et stort antal publikummer, er svært at sige, men ét er sikkert, der kom mange publikummer. Der var også gjort en hel del for at kræse om dem, især deres smagsløg, med lækre picnickurve fra Harmonien og lækre snacks og andet godt fra den nye snackbod. Derudover havde publikum mulighed for at vinde et gavekort til Harmonien ved at udfylde et spørgeskema, der skulle gøre os klogere på, hvem de var, og hvorfor de havde valgt at drage til lige præcis Stevns Friluftsscene og ”Sommer i Tyrol”. Det var rigtig spændende efterfølgende at læse deres svar og med glæde konstatere, at vi har publikum fra nær og fjern samt både ”gamle”, trofaste publikummer og helt nye publikummer. Og ekstra interessant og lærerigt at læse hvor de havde hørt om os. Mund til mund metoden er nu en gang den bedste, så husk nu at sprede ordet til alle, du kender. Vi vil jo gerne have lige så mange publikummer, hvis ikke flere, til dette års sommerforestilling, ikke sandt?

Så med sommerforestillingen kunne vi atter konkludere, at en stor opsætning med alt hvad dertil hører kræver et stort tidsforbrug, en stor indsats fra alle samt store udgifter med forhåbentligt store indtægter og et stort antal publikummer som belønning. Vi nåede næsten i mål, og underskuddet blev heldigvis mindre end først antaget/frygtet/forudset. Åh, men hvor kunne vi godt tænke os en sommerforestilling med overskud… Hvordan vi når denne målsætning er en evigt pågående opgave for bestyrelsen, og jeg håber virkelig, at år 2018 bliver året, hvor det lykkes. Der arbejdes i hvert fald intenst på dette.

 

Herefter fulgte et travlt efterår, der bl.a. bød på et bankskifte. Efter flerårige kampe med Nordea, stærkt ført an af Ebert, besluttede vi at flytte al bankaktivitet mm. til én bank, nemlig Danske Bank. Det vil utvivlsomt gøre kassererens daglige arbejde lettere, til glæde for alle. Og apropos kasserer takkede Ebert efter mange år på posten af og overlod denne til Nenna, så henover sommeren og efteråret blev der arbejdet ihærdigt for et smidigt kassererskifte. Det lykkedes til ug, og medio oktober tiltrådte Nenna som ny kasserer i Friluftsscenen. Nenna er utvivlsomt yderst kompetent til dette hverv, og Ebert kan træde af med ro i sindet, ligesom vi andre ved, at der fortsat vil være styr på regnskabet mm. Og tro mig, dét giver en rolig nattesøvn!

Apropos nattesøvn så blev denne noget forstyrret hos undertegnede henover sommeren af natlige skriverier, store og skøre ideer og vild tankevirksomhed. I lighed med sidste år ville vi igen skrive vores helt egne julemusical baseret på kendte figurer fra eventyr, romaner og film og med nye sangtekster på kendte melodier. Undertegnede måtte således til tasterne, hyppigt akkompagneret af Brians iderigdom, og i slutningen af august var vi klar til at præsentere det færdige materiale for de medvirkende. Det blev en vild, sjov, skør, latterfremkaldende, humoristisk, udfordrende, lærerig, musikalsk, morderisk rejse med ”Nordpolsekspressen”, en rejse, der sluttede med et flot overskud og en smuk bundlinje. Tre forestillinger alt i alt på Harmonien, hvoraf premieren var oversolgt, 2. forestilling næsten udsolgt og 3. forestilling blev opført for ca. 75 medlemmer af Boestofte Pensionistforening. Som sommerforestillingen en succes, og denne gang ovenikøbet med overskud! Yihaaaaa ?

Sideløbende med prøverne på juleforestillingen startede prøverne på sommerforestillingen 2018 op. Der blev også tid til en masterclass v. Jens, der dels skulle samle op på arbejdet med ”Sommer i Tyrol”, dels sparke arbejdet med ”Klokkeren fra Notre Dame” i gang. Workshoppen og prøverne forløb smertefrit, og vi kunne glæde os over, at flere nye medlemmer igen havde fundet vej til Stevns Friluftsscene og havde lyst til at være en del af fællesskabet. I er meget velkomne, og vi håber, at også I finder glæden ved teater og dét at skabe en stor musical sammen. Måske i mere end blot et år eller to?

 

I det hele taget har år 2017 været præget af stor opbakning fra såvel medlemmer, publikum, lokalsamfundet, annoncører, pressen, samarbejdspartnere m.fl. Hvor end man har henvendt sig, har tilkendegivelserne været positive. Alle har villet Friluftsscenen det godt, og det er såå fedt at mærke, at det f.eks. er muligt at skaffe medvirkende til de forskellige opgaver, at annoncører har lyst til at støtte os, at pressen vil skrive om os, at publikum vil se os osv. Uden denne opbakning ville Friluftsscenen slet ikke eksistere, så en stor tak til alle, både dem på, bag og ikke mindst foran scenen. I ved godt, hvem I er, så ingen grund til en lang opremsning af navne, virksomheder m.fl.

 

Nu venter endnu en stor opgave med ”Klokkeren fra Notre Dame”. Dette er Friluftsscenens 30. sommerforestilling, hvorfor den bare skal have max gas. Det mærkes i høj grad allerede nu, så det kan kun blive en fantastisk forestilling til sommer. Rigtig god rejse til alle ?

 

Som I kan se i dagsordenen, er der hele to bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller, så de skal selvfølgelig have et par ord med på vejen.

Først Ebert: Ebert, du må om nogen betegnes som scenens ”grand old man”. Du kom med i Stevns Friluftsscene i 1991 og har siden deltaget i samtlige sommerforestillinger bortset fra to samt i et stort antal juleforestillinger. Derudover har du siddet i bestyrelsen á to omgange, sidste omgang i 13-14 år. Hér har du styret kassererposten med sikker, punktlig, rutineret, omhyggelig, stabil, yderst grundig og meget struktureret og pligtopfyldende hånd. Ikke én forkert ordlyd, eller for den sags skyld, et punktum er gået din næse forbi. Der er styr på sagerne, og hvis ikke, så skal der nok blive det! For mig har det været dejligt at kunne trække på din erfaring samt vide, at du altid løste dine opgaver til ug, og til tiden. I en frivillig bestyrelse er man dybt afhængig af hinandens arbejde og indsats, og du har fungeret som en ankermand, der havde styr på tingene, reglerne, lovene mm. og vidste, hvordan man skulle agere. Jeg har altid kunnet regne med dig, også når deadline var uhyggeligt tæt på. Derudover har du altid formået at bevare begge ben på jorden og stoppet os andre, når ideerne blev for flyvske, vilde og/eller for dyre, og sørget for at budgetter ikke sprængtes unødigt. Du har op til flere gange udtrykt ”puh, godt, jeg snart går af” sagt med store øjne, efterfulgt af et halvnervøst grin, når du syntes, vi andre var lidt for højtflyvende. Herudover er du stor tilhænger af ”copy-paste”, og jeg har ofte smilet skævt, når jeg har kunnet se, at ordlyden var fuldstændig magen til den sidste år. Men fuld forståelse herfra, for du har siddet med mange opgaver, og der er altså kun 24 timer i døgnet.    
Med disse ord vil jeg takke dig for din store indsats både på og bag scenen. Lad os give Ebert en stor hånd.

Og nu Charlotte: Charlotte, øv, øv, øv, at vi ikke fik glæde af dig som bestyrelsesmedlem i længere tid. Det er vi rigtig mange, som synes, du ikke kan være bekendt! Fy, skam sig. Men vi forstår dig udmærket, og det nytter ikke noget at sætte helbredet over styr. Selvom det var en kort fornøjelse, var vi meget glade for din indsats, da du både formår at sætte fut i tingene ved at stille de rigtige spørgsmål samt følge påtagede opgaver helt til dørs. Du har en utrolig energi, entusiasme og livsglæde, som smitter af på alle omkring dig, og din latter kan få enhver i godt humør. Samtidig er du ikke bange for at skrue bissen på, og man ved altid, hvor man har dig, og hvad din mening er. Alligevel gør du det på en kærlig og omsorgsfuld måde, så man ved, at du stadig holder af en, selvom du lige har talt med, til tider meget, store bogstaver.             
Ikke kun bestyrelsen har nydt godt af dit fantastiske planlægnings- og koordineringsgen, også mange instruktører har. For det er altid skønt at have en med på holdet, som man kan betro forskellige opgaver og vide, at de bliver løst med bravour. Du er heller ikke bange for at sige, hvis tingene ikke er løst tilfredsstillende og efterfølgende rette op på dette, og kritiske spørgsmål stiller du gerne. Jeg har i hvert fald været super glad for samarbejdet og vore mange snakke og diskussioner om stort og småt, og jeg er brandærgerlig over, at du ikke fortsætter i bestyrelsen. Og jeg er vist ikke alene… Jeg er nu ret sikker på, at jeg fortsat kan nyde godt af dit ukuelige gå på mod og ”selvfølgelig kan vi det-indstilling”, blot ikke i bestyrelsessammenhæng. 
Så lad os give Charlotte en stor hånd, så hun føler, hun slet ikke kan undvære os.

 

I bestyrelsen har vi som bekendt mulighed for at udpege æresmedlemmer af Friluftsscenen, og vi har i år valgt at udpege hele to. Først Anna Hansen for lang og tro tjeneste med et utal af roller og funktioner, bl.a. som formand, instruktør, sanginstruktør, skuespiller mm. Og for at turde gå forrest og ikke mindst stå i spidsen for en lang række produktioner. Dét kræver sin kvinde, så giv en stor hånd til Anna.    
Og dernæst Rita Olsen for lang og tro tjeneste bl.a. som kostumeansvarlig, bestyrelsesmedlem, kulissebygger mm. Vi har været utrolig glade for din store indsats og ikke mindst din store tålmodighed over for skuespillerne, når de f.eks. ikke lige syntes, at kostumet var helt rigtigt, eller der lige skulle repareres et kostume ganske kort tid før premieren. Du har altid udstrålet en dejlig ro og overblik, og man føler sig helt tryg i dit selskab og ved, at det skal du nok klare. Så giv en stor hånd til Rita.

 

Februar 2018. Formand Sophie Jørgensen.