Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 20.30

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns, Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Foreningens regnskab 2018 til godkendelse
      Fastsættelse af kontingent for 2020:
      Bestyrelsen foreslår:
      Aktive over 25 år: 350 kr.
      Aktive under 25 år: 200 kr.
      Støttemedlemmer: 100 kr.
 5. Behandling af indkomne forslag
      Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelse
  På valg er:
 • Bodil Kristensen – modtager ikke genvalg
 • Lena Larsen – modtager ikke genvalg
 • Lisbeth Dahl – modtager genvalg
 • René Andersen – modtager genvalg
 • Sophie Jørgensen– modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
      Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg
      Mia Skjold – modtager genvalg
 2. Valg af 1 bilagskontrollant
  På valg er:
      Henrik Nielsen – modtager genvalg
 3. Valg af suppleant for bilagskontrollanter
  På valg er:
      Ib Hansen – modtager genvalg
 4. Eventuelt