Hvem er vi?

Stevns Friluftsscene er en forening for alle med interesse for amatørteater. Vi arbejder primært med friluftsteater og opsætter hver sommer en stort anlagt forestilling i Amfiteateret i haveanlægget på Gymnastikefterskolen Stevns. Derudover tilbyder vi foreninger m.fl. juleunderholdning og andre former for underholdning i årets løb.

Vi er en flok glade amatørskuespillere i alle aldre og størrelser, der brænder for teaterets mange spændende facetter. Det være sig kulisse- og sceneopbygning, kostumesyning, sminkning, lyd- og lysopsætning, teaterleg som kurser. Og sidst, men ikke mindst, skuespil, der spænder fra gamle, danske nationalstykker, over farcer til moderne musical.

Vi holder til på Gymnastikefterskolen Stevns, i "Damernes Magasin", på Boestoftevej 54A, 4660 Store Heddinge og har fast øvedag tirsdag fra kl. 19-22.

 

Historien om Stevns Friluftsscene

Stevns Friluftsscene blev etableret som forening i 1991. I det følgende fortæller en af foreningens ophavsmænd, Mogens Banzon, hvordan det hele startede.

   ”Nu er en friluftsscene jo ikke et nyt fænomen her på Stevns. Vi ved, at tilbage i fyrrerne blev der spillet friluftsforestilling i Højstrup Skoven. I tresserne blev der i to år opført friluftsspil på sportspladsen bag Sydstevns Forsamlingshus, og igen i halvfjerdserne blev der i to år opført friluftsspil i Højeruplund.

Allerede dengang var der nogle få medvirkende, der ønskede at fortsætte med friluftsforestillinger, men der var flere der holdt igen, da de var bange for den økonomiske side af sagen.

Men så i firserne skete der noget i Lille Heddinge Ungdomsforening, hvor man gennem mange år havde spillet dilettant i forsamlingshuset. Det havde man også tidligere gjort i Sydstevns Forsamlingshus, og nu ville de gerne i gang igen. De to foreninger blev enige om at lave et samarbejde, således at man øvede og spillede det fælles teaterstykke i begge forsamlingshuse. 

Dette samarbejde udløste forespørgsler fra forskellige sider, bl.a. Stevns Ungdomsskole, og vi blev opfordret til at sætte en friluftsforestilling op i skolens have. Der blev holdt møde på skolen, og der var 7 – 8 foreninger omkring arrangementet. Det blev vedtaget at opføre ”ELVERHØJ” som friluftsforestilling i 1984. Dog måtte den ene af aftenforestillingerne pga. regnvejr flyttes ind i gymnastiksalen.

Efter opførelsen af ”ELVERHØJ” blev man enige om at lave friluftsteater hvert andet år, så i 1986 gik det løs igen med opførelsen af ”CHAMPAGNEGALOPPEN”.

 

Der var nu en hel del foreninger her på Østsjælland, der havde fået den ide, at man skulle lave et større arrangement i forbindelse med 200 året for stavnsbåndets ophævelse. Der blev indkaldt til møde på Landbrugscenteret i Karise, og forsamlingen blev delt op i grupper, der hver især skulle stå for en del af arrangementet. Vi fra Lille Heddinge og Sydstevns Forsamlingshuse kom med i den gruppe, som skulle lave et friluftsspil, og hele projektet skulle afvikles på Vemmetofte Slot. Hele friluftsarrangementet skulle afvikles på bestemte dage, og i vor samarbejdsgruppe, som bestod af 6 foreninger, blev vi som det første enige om, at det nok var bedst, hvis skuespillet foregik inden for. Vi fik stillet det store kornlager til rådighed. Men så kom arbejdet med at finde et egnet stykke eller at få udarbejdet et, der passede til begivenheden. Blandt de tilstedeværende var der én, der kendte en forfatter, som man ville henvende sig til. Forfatter Torben Weinrich blev kontaktet, han accepterede opgaven, og der blev derefter nedsat et lille udvalg, der afholdt et par møder med forfatteren omkring et udkast. Udkastet blev godkendt og siden også det endelige skuespil ”Drømmen om frihed”. 

Så kom den næste opgave: Hvor kunne man være samlet så mange mennesker til øveaftenerne? Ved et tilfælde fandt man frem til gymnastiksalen i Havnelev gl. Centralskole, og da den ikke blev brugt til så meget, fik vi lov til at bruge den.

Alle, der gerne ville være med fra de mange forskellige foreninger, blev indkaldt til møde. Der skulle bruges mange mennesker både på og bag scenen. Der skulle laves dragter til alle medvirkende, der skulle laves kulisser, lys og lyd, og der skulle øves skuespil. Alle øveaftener foregik i gymnastiksalen på Havnelev gl. Skole, og der blev også etableret opholdsrum og garderobe – det var én kæmpe teatersal. 

I sommeren 1988 løb hele arrangementet af stablen, med en masse aktiviteter ude på gårdspladsen, og alle medvirkende var iført datidens klædedragter. Som PR kørte man rundt på det meste af Øst-sjælland med musik. I laden blev skuespillet ”Drømmen om frihed” opført flere gange om dagen.

Det samlede arrangement endte med at give overskud. Man ønskede at danne en forening, og alle medvirkende foreninger blev indkaldt til en stiftende generalforsamling, med det mål at stifte foreningen ”Støtte-forening for amatørarbejde på Østsjælland”.

Pengene kunne bl.a. bruges til indkøb af lys og lyd, som foreningerne herefter kunne leje. 

 

Da man nu havde brugt Havnelev gl. Centralskoles gymnastiksal som øvelokale, var det nærliggende, at man fortsatte her. Der lå en sportsplads bag salen, hvor der kunne laves en friluftsscene. Samarbejdet mellem Sydstevns og Lille Heddinge Forsamlingshuse fortsatte, og vi blev en selvstændig teatergruppe med en lille bestyrelse bestående af medlemmer fra begge foreningsbestyrelser. Begge foreninger bevilgede hver kr. 500,00 til den nye teaterforening, således at vi havde en samlet start-kapital på kr. 1.000,00. 

Den nye forening kom til at hedde ”Stevns Friluftsscene”.

Allerede året efter stavnsbånds-spillet opførte vi ”Landmandsliv” på Mindehøjvej ved Havnelev."