Stevns  Friluftsscene

Ordinær  generalforsamling  den  25.  februar  2020  kl.  20.30 

Sted:   Gymnastikefterskolen  Stevns,  Tidl.  Boestofte-/Ellehøjskoles  aula,  Boestoftevej  55,  4673  Rødvig  Stevns 

 

Dagsorden 

1. Valg  af  stemmetællere 

2. Valg  af  dirigent 

3. Bestyrelsens  beretning 

4. Foreningens  regnskab  2019  til  godkendelse

      Fastsættelse  af  kontingent  for  2021:

      Bestyrelsen  foreslår  uændret  kontingent:

      Aktive  over  25  år:  350 kr. 

      Aktive  under  25  år:  200 kr. 

      Støttemedlemmer:  100 kr. 

5. Behandling  af  indkomne  forslag

            Forslag  der  ønskes  behandlet  skal  være  formanden  i  hænde  senest  8  dage  før  generalforsamlingen. 

6. Valg  af  bestyrelse 

      På  valg  er:

            *   Bente  Schou  -  modtager  genvalg 

            *   Camilla  Bruun  Nielsen  –  modtager  genvalg 

            *   Lars  Fridberg  Nielsen  –  modtager  genvalg 

            *   Nenna  Larsen  –  modtager  ikke  genvalg 

7. Valg  af  2  suppleanter  til  bestyrelsen

      På  valg  er: 

            * Miriam  Wåhlstrand  –  modtager  ikke  genvalg 

            * Mia  Skjold  –  modtager  genvalg 

8. Valg  af  1  bilagskontrollant

      På  valg  er: 

            * Christian  Bille  Larsen  –  modtager  ikke  genvalg 

9. Valg  af  suppleant  for  bilagskontrollanter

      På  valg  er: 

            * Ib  Hansen  –  modtager  genvalg

10. Eventuelt