Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 13. juni 2021 kl. 17.00

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns
                 Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula
                 Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns


Dagsorden

1. Valg af stemmetæller

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Foreningens regnskab 2020 til godkendelse
      Fastsættelse af kontingent for 2022:
      Bestyrelsen foreslår  uændret kontingent:
      Aktive over 25 år: 350 kr.
      Aktive under 25 år: 200 kr.
      Støttemedlemmer: 100 kr.

5. Behandling af indkomne forslag
      Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.
      Bestyrelsen foreslår ændring af flere paragraffer, se bilag 1…

6. Valg af bestyrelse
      På valg er:
          ■ Brian Andersen – Modtager genvalg
          ■ Lisbeth Dahl – Modtager genvalg
          ■ Mikkel Boie Juhl Hansen – Ønsker ikke genvalg
          ■ René Andersen – Ønsker ikke genvalg
          ■ Sophie Jørgensen Andersen – Modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
      På valg er:
          ■ Mia Skjold – Ønsker ikke genvalg
          ■ Steen Traberg-Borup – Modtager genvalg

8. Valg af 1 bilagskontrollant
      På valg er:
          ■ Henrik Nielsen – Ønsker ikke genvalg

9. Valg af suppleant for bilagskontrollanter
      På valg er:
          ■ Ib Hansen – Ønsker ikke genvalg

10. Eventuelt