Generalforsamling

Stevns Friluftsscene afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 20:30 på Den gamle Boestofteskole, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns.

Dagsorden ifølge vedtægter. Se www.stevnsfriluftsscene.dk

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden Sophie Jørgensen Andersen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der afholdes prøver på sommerens forestilling ”Frk. Nitouche” samme dag fra kl. 19:00 til 20:30, hvor medlemmer kan få en smagsprøve på stykket.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kun medlemmer af Stevns Friluftsscene har adgang til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen i Stevns Friluftsscene