Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts 2022 kl. 20.30

Sted:        Gymnastikefterskolen Stevns

                   Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

                   Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Foreningens regnskab 2021 til godkendelse

                   Fastsættelse af kontingent for 2023:

                   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

                   Aktive over 25 år: 350 kr.

                   Aktive under 25 år: 200 kr.

                   Støttemedlemmer: 100 kr.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde

                  senest 8 dage før generalforsamlingen.

                  Bestyrelsen foreslår ændring af § 8:

                  Nuværende:

                 "Bestyrelsen består af 9 medlemmer og vælges for en 2-årig

                  periode.

                  Bestyrelsen afgår med 5 medlemmer i ulige år og med 4 med-

                  lemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

                 Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Gen-

                 valg kan finde sted.

 

                  Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, og kan ikke

                  afgå samtidig. Suppleant for bilagskontrollant vælges for 1

                  år. Genvalg kan finde sted.”

                  Forslag til ny § 8:

                 ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for en 2-årig

                  periode.

                  Bestyrelsen afgår med 4 medlemmer i ulige år og med 3 med-

                  lemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

                  Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Gen-

                  valg kan finde sted.

 

                  Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, og kan ikke

                  afgå samtidig. Suppleant for bilagskontrollant vælges for 1

                  år. Genvalg kan finde sted.”

 

 1. Valg af bestyrelse

                   På valg er:

 • Bente Schou - modtager genvalg
 • Camilla Bruun Nielsen - modtager genvalg
 • Lars Fridberg Nielsen - modtager ikke genvalg
 • Ellen Traberg-Borup - modtager ikke genvalg

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                   På valg er:

 • Claus Larsen - modtager genvalg
 • Vakant

 

 1. Valg af 1 bilagskontrollant

                   På valg er:

 • Nenna Larsen - modtager genvalg

 

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

                   På valg er:

 • Menna O. Poulsen - modtager genvalg

 

 1. Eventuelt