Generalforsamling

Stevns Friluftsscene afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 20:30 på Den gamle Boestofteskole, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns.

Dagsorden ifølge vedtægter. Se www.stevnsfriluftsscene.dk

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden Sophie Jørgensen Andersen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kun medlemmer af Stevns Friluftsscene har adgang til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen i Stevns Friluftsscene