Stevns Friluftsscene         

Ordinær generalforsamling  tirsdag den 28. februar  2023 kl. 20.30 

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns, Biblioteket, Den gamle Boestofteskole, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns  

 

Dagsorden 

1. Valg af stemmetællere

 

2. Valg af dirigent

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

4. Foreningens regnskab 2022 til godkendelse

   Fastsættelse af kontingent for 2024: 

   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 

   Aktive over 25 år: 350 kr. 

   Aktive under 25 år: 200 kr. 

   Støttemedlemmer: 100 kr.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

   Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest   8 dage før generalforsamlingen.

   Fremtiden for Stevns Friluftsscene

 

6. Valg af bestyrelse

   På valg er:  

  • Lisbeth Dahl -  modtager genvalg for 1 år
  • Steen Traberg-Borup – modtager genvalg
  • Sophie Jørgensen Andersen – modtager genvalg
  • Ellen Traberg-Borup – modtager ikke genvalg
  • Brian Jørgensen Andersen – modtager genvalg

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

   På valg er:  

  • Vakant
  • Vakant

 

8. Valg af 1 bilagskontrollant

   På valg er:

  • Hans Dalgaard – modtager ikke genvalg

 

9. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

   På valg er:

  • Menna O. Poulsen – modtager ikke genvalg

 

10. Eventuelt