Stevns Friluftsscene

indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 17. april 2023 kl. 19.00

 

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns, Biblioteket, Den gamle Boestofteskole, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

 

Dagsorden

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Foreningens regnskab 2022 til godkendelse
  4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen