Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 20:30

Sted: Den gamle gymnastiksal på Gymnastikefterskolen Stevns, Boestoftevej 58, 4660 Store Heddinge

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Foreningens regnskab 2013 til godkendelse

Fastsættelse af kontingent
Forslag: uændret kontingent:
Aktive over 25 år: 250 kr.
Aktive under 25 år: 150 kr.
Støttemedlemmer: 50 kr.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne:
  a. I § 5 nr. 8 (dagsorden til generalforsamling) ændres
   Betegnelsen revisor ændres til valg af bilagskontrollant
   I § 5 nr. 9 ændres revisorsuppleant til suppleant for bilagskontrollant
  b. I 
§ 8 stk. 3 ændres
   Betegnelsen revisor til bilagskontrollant og revisorsuppleant til suppleant for bilagskontrollant
  c. I 
§ 9 tilføjes nyt stk. 2
   Formand og kasserer må ikke høre til samme husstand
  d. I 
§ 9 tilføjes nyt stk. 3
   Ved stemmelighed i forbindelse med konstituering fordeles posterne ved lodtrækning

6. Valg af bestyrelse

På valg er
Anna Hansen (modtager genvalg)
Lars F. Nielsen (modtager genvalg)
Rita Olsen (modtager genvalg)
Ebert Pedersen (modtager genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg er
Dorte Nielsen (modtager ikke genvalg)
Mia Skjold (modtager ikke genvalg)

8. Valg af 1 revisorer (bilagskontrollant)

På valg er
Christian Larsen (modtager genvalg)

9. Valg af revisorsuppleant (bilagskontrollant)

På valg er
Ib Hansen (modtager genvalg)

10. Eventuelt