Generalforsamling Stevns Friluftsscene afholdt d. 25.02.2014

Dagsorden indlagt i protokol.

1.      Mia Skjold og Dorte Nielsen

2.     Niels Henrik Olsen. Generalforsamlingen rettidigt indkaldt. Beslutningsdygtig.

3.     Indlagt i protokol. Beretningen taget til efterretning.
            Erik Olsen tildelt æresmedlemsskab for et langt og fornemt virke med scene og kulisser.
            Fra forsamlingen blev stillet spørgsmål vedr. forsikringer. 1) Publikum, 2) Medvirkende - Aktører og kulissefolk. Ebert Pedersen undersøger.

4.     Indlagt i protokol. Regnskabet godkendt.
            Uændrede kontingenter for alle grupper. Se dagsorden.

5.     Indkomne forslag: Ingen.
            Vedtægtsændringer vedtaget uden kommentarer. Nye vedtægter indlagt i protokol.

6.     Valgt er: Anna Hansen, Lars F. Nielsen, Rita Olsen og Ebert Pedersen.

7.     Valgt er: Nenna Larsen (1. suppleant) og Sophie Jørgensen (2. suppleant).

8.     Valgt blev: Christian Larsen.
            Henrik Nielsen valgt for 1 år (sidder på Nenna Larsens mandat).

9.     Valgt blev: Ib Hansen.

10.   Anna Hansen takkede dirigent og forsamling/medlemmerne for en god aften.

 

Referat: Hans Dalgaard.

Dirigent: Niels Henrik Olsen.