Generalforsamling

Stevns Friluftsscene afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015 kl. 20:30 i undervisningslokale 3-4 på Gymnastikefterskolen Stevns - HUSK INDESKO. 

Dagsorden ifølge vedtægter. Se www.stevnsfriluftsscene.dk

Forslag, der ønskes behandlet skal skriftligt være formanden Anna Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der afholdes prøve på sommerens forestilling "Nattergalen" samme dag fra kl. 19:00 til 20:30, hvor medlemmer kan få en "smagsprøve" på stykket.

 

Bestyrelsen